Пребиваване в UK – Страница 4

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Помощи за безработни (Jobseekers Allowance – JSA)

Право на помощи за безработни помощ имат безработните лица които пребивават постоянно в страната, работят по-малко от 16 часа седмично, навършили са 16 години и не са ученици или студенти редовно обучение и са регистрирани в бюрата по труда (Jobcentre…
Виж още

Подпомагане на доходите (Income Support)

Подпомагането на доходите осигурява помощ в минимален размер на тези между [hide]16-годишна възраст и възрастта за право на държавен пенсионен кредит, които не могат да работят на пълен работен ден и чиито доходи, включително обезщетенията за социална сигурност, както и…
Виж още

Подпомагане на работещите с ниски доходи (Tax Сredit)

Подпомагане при ниски доходи, наричано още данъчен кредит е вид държавно подпомагане на хората с ниски доходи. Условията и рамера на подпомагането зависят от семейното положение и дохода и се определят в две направления: подпомагане на работещитете с ниски доходи…
Виж още

Обезщетения за бащинство (Ordinary Statutory Paternity pay – OSPP)

Биологичният баща или осиновител на детето и съпруг или партньор на майката има правото на платен отпуск до 2 седмици от деня на раждането/осиновяването на детето. [hide]Бащата има право на обещетения за бащинство (Additional Statutory Paternity Pay – ASPP)до 26…
Виж още

Помощи за майчинство (Maternity Allowance – МА)

Самоосигуряващите се лица, които не отговарят на условията за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение имат право на друга форма обезщетение - помощи за майчинство (Maternity Allowance – МА). [hide]В тази категория са тези, които…
Виж още

Отпуск по майчинство (Statutory Maternity Leave – SML)

Работещите по трудов договор могат да изискат платен отпуск по майчинство до 52 седмици без значение колко дълго работят за този работодател, колко часа или размера на заплатата. [hide]Излизането в отпуск по майчинство не е задължително процедура и изисква внимателно…
Виж още

Детски надбавки

Получават се при отглеждане на дете до 16 годишна възраст или до 20 при редовно обучение. [hide]Няма изискване за вноски, но лицето или неговия партньор и детето трябва да са законно пребиваващи във Великобритания.[/hide]
Виж още

Обезщетения при майчинство и бащинство

Обезщетение за майчинство (Statutory Maternity Pay - SMP) Правото на обезщетение за майчинство се придобива при непрекъснат осигурителен стаж от 26 седмици за периода до 15 седмици от определеният ден за раждане на детето и се изплаща от работодателя. Средния…
Виж още

Отпуск по бащинство (Additional Statutory Paternity Pay – ASPP)

Служител, чиято съпруга или партньорка има право на обезщетение за майчинство, помощи за майчинство или обезщетение при осиновяване, може да получава допълнително обезщетение за бащинство, ако майката или осиновителката се е върнала на работа преди края на периода в майчинство…
Виж още