Пребиваване в UK – Страница 2

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Финансово подпомагане за студенти

Университетите имат изградена мрежа за настаняване и подпомагане на чуждестранните студенти. Наемите в общежитията не са ниски и много от студентите предпочитат да делят частни квартири, където могат да имат по-голямо спокойствие и независимост. [hide]Обучението и живота в Обединеното Кралство…
Виж още

Държавна пенсия (State Pension)

Държавната пенсия (State Pension) е гарантирана в еднакъв размер за всички достигнали пенсионна възраст без да се взема предвид прослужени години и доходи. Пенсионна възраст (State Pension Age – SPA) към момента е 65 години за мъжете и 60 за…
Виж още

Професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme)

Редица други пенсионни схеми, като професионална, индивидуална и застрахователна дават възможност за допълнителна пенсия. Работодателите могат да ползват професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme) за служителите си чрез освободени от данък допълнителни осигурителни вноски. Тази схема може да бъде приложена…
Виж още

Подпомагане на пенсионери при ниски доходи – Pension Credit

При навършване на 60 години и в зависимост от дохода са предвидени редица форми на подпомагане, като пенсионно кредитиране (Pension Credit), жилищно подпомагане (Housing Benefit) и помощ ‚данък сгради“ (Council Tax Benefit). [hide]Пенсионното кредитиране (Pension Credit) се състои на гарантирани…
Виж още

Наследствени пенсии

Право на наследствена пенсия и обезщетение имат преживелият съпруг(а) или регистриран партньор и малолетните деца на починалия. На преживелия съпруг или регистриран партньор, който не е навършил пенсионна възраст или е навършил пенсионна възраст, но не е имал право на…
Виж още

Права за пенсиониране на българските граждани със стаж в ЕС

Като член на ЕС България прилага Регламент 1408/71 г., който уреждащ принципите и средствата за координация в областта на социалната сигурност. Този регламент гарантира на правоимащите лица (работещи, учещи, безработни, неработещи или пенсионери) правото им на обезщетения при всички социални…
Виж още

Национален осигурителен номер (National Insurance number)

Основно задължение във Великобритания е работещите да имат национален осигурителен номер (National Insurance number). На британските граждани автоматично се издава осигурителен номер при навършване на 16-годишна възраст, а тези, които нямат такъв трябва да кандидатствате за издаването му при започване…
Виж още

Жилищно настаняване

Един от основните проблеми при преместване във Великобритания е жилището. Наемът е основното и най-сериозно финансово перо за всяко домкинство. Разходите за жилище се различават същественно в районите, градовете и селата, но там, където те са по-ниски и заплатите и…
Виж още

Обществен Транспорт

Въздушен транспорт Великобритания има добре развита и модерна транспортна инфраструктура, която предлага удобно и бързо придвижване. Факт е, че в сравнение с повечето европейски страни, транспортните разходи във Великобритания и особено в Лондон са най-високи. [hide]Страната разполага със 449 летища,…
Виж още

Заплащане

Средната годишна заплата във Великобритания за 2012г. е £ 26,664 (£ 20,664 след данъци и осигуровки). Тя е различна за отделните райони и сектори. Заплащането на труда е най-високо в Лондон и големите градове, но и там живота е и…
Виж още