Работа във Великобритания

Възможностите за работа във Великобритания са различни, но и строго индивидуални. В изпълнение на европейското законодателство има различни възможности за легална заетост – разрешения за работа, схеми в селското стопанство, висококвалифицирани специалисти, студенти и упражняването на собствен бизнес.

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
2.7/5 - 3 гласове

Дружество с ограничена отговорност (Limited Company – Ltd)

Дружество с ограничена отговорност е бизнес структура сходна на българското ООД, ЕООД и АД, в която се ограничава отговорността на неговите членове, акционери и директори, оттам терминът "дружество с ограничена отговорност". Като юридическо лице, само по себе си, финансите на…
Виж още

Данъчна система

Не съществува общоевропейски закон, постановяващ по какъв начин гражданите на ЕС, които живеят и работят в друга страна от Съюза, следва да бъдат облагани с данък върху своя доход. Налице са единствено национални закони и споразумения за избягване на двойното…
Виж още

Самонаетo лица (self-employed)

Самонаетo лица (self-employed) съгласно британското законодателство е физическо лице, което предлага услуги от свое име и за своя сметка. Минимални задължителни трудови права, като отпуск и почивка, майчинство, обезщетение не съществуват, тъй като самонаетото лице само определя условията, сроковете на…
Виж още