Пенсионна система

Пенсионно-осигурителната система на Великобритания е може би единственната в рамките на ЕС, която успя да запази своята стабилност. Целта на направената пенсионна реформа е създаването на по-опростена държавната пенсионна система, която да насърчава развитието на частните пенсионни фондове. От друга страна, реформата даде възможност за индивидуална преценка и планиране с която от 2012 г., физическите лица могат да решат дали и кога да се пенсионират или да продължат да работят.

Пенсиите се формират по три основни направления: държавна пенсия, пенсия на база прослужени години и частни осигурителни планове.

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Държавна пенсия (State Pension)

Държавната пенсия (State Pension) е гарантирана в еднакъв размер за всички достигнали пенсионна възраст без да се взема предвид прослужени години и доходи. Пенсионна възраст (State Pension Age – SPA) към момента е 65 години за мъжете и 60 за…
Виж още

Професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme)

Редица други пенсионни схеми, като професионална, индивидуална и застрахователна дават възможност за допълнителна пенсия. Работодателите могат да ползват професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme) за служителите си чрез освободени от данък допълнителни осигурителни вноски. Тази схема може да бъде приложена…
Виж още

Подпомагане на пенсионери при ниски доходи – Pension Credit

При навършване на 60 години и в зависимост от дохода са предвидени редица форми на подпомагане, като пенсионно кредитиране (Pension Credit), жилищно подпомагане (Housing Benefit) и помощ ‚данък сгради“ (Council Tax Benefit). [hide]Пенсионното кредитиране (Pension Credit) се състои на гарантирани…
Виж още

Наследствени пенсии

Право на наследствена пенсия и обезщетение имат преживелият съпруг(а) или регистриран партньор и малолетните деца на починалия. На преживелия съпруг или регистриран партньор, който не е навършил пенсионна възраст или е навършил пенсионна възраст, но не е имал право на…
Виж още

Права за пенсиониране на българските граждани със стаж в ЕС

Като член на ЕС България прилага Регламент 1408/71 г., който уреждащ принципите и средствата за координация в областта на социалната сигурност. Този регламент гарантира на правоимащите лица (работещи, учещи, безработни, неработещи или пенсионери) правото им на обезщетения при всички социални…
Виж още