Образование във Великобритания

Образованието във Великобритания е задължително, продължава 11 години и се отнася за всички деца, които са с постоянно местожителство в страната, независимо от тяхната националност. Обучение се предлага както от безплатните държавни училища, така и от платени частни (независими) училища.

Образователната структура и програма демонстрират несъщественни различия в Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия.

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Висше образование

Британските стандарти и качество на обучение са пример за много страни по света и не случайно придобитите квалификации и дипломи са признати и уважавани по целия свят и дават солидна основа за развитие и кариера. Висшето образование във Великобритания е…
Виж още

Професионално обучение

Практически ориентирана програма за обучение Аpprenticeship (чиракуване) е възможност за младите хора на възраст между 16 и 24 години да придобият нова квалификация в над 150 професионални области. Положителното на програмата е, че отделя внимание на практическите умения, които са…
Виж още

Ниво след задължителното образование

На 16-годишна възраст и след завършването на задължителния цикъл, тийнейджърите могат или прекратят образованието си и да започнат работа или да продължат подготовката си за постъпване в университет. Kандидатите за висше учебно заведение преминават двугодишен курс „A-levels“. След първата година…
Виж още

Средно образование

Средното образование в Англия, Уелс и Северна Ирландия също е разделено на две ключови степени (Key Stage 3 и Key Stage 4), известни още като „Форма V“ и „Форма VI“. Първата е за ученици между 11 и 14 години, а…
Виж още

Начално образование

Образованието във Великобритания е задължително, продължава 11 години и се отнася за всички деца, които са с постоянно местожителство в страната, независимо от тяхната националност. Обучение се предлага както от безплатните държавни училища, така и от платени частни (независими) училища.…
Виж още

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация. Правното регулиране на подсектор “Взаимно признаване на дипломи и…
Виж още

Финансово подпомагане за студенти

Университетите имат изградена мрежа за настаняване и подпомагане на чуждестранните студенти. Наемите в общежитията не са ниски и много от студентите предпочитат да делят частни квартири, където могат да имат по-голямо спокойствие и независимост. [hide]Обучението и живота в Обединеното Кралство…
Виж още