Обезщетения и социално подпомагане

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
5/5 - 1 глас

Унивесален кредит (Universal Credit)

От октомври 2013г. Службата по труда и пенсиите (DWP) в едно с Британската данъчна и митническа администрация (HM Revenue & Customs - HMRC) и местните власти въвеждат нова форма на социално подпомагане – Унивесален кредит (Universal Credit). Целта на реформата…
Виж още

Обезщетение за жилищно настаняване (Housing Benefit)

На обезщетение за жилищно настаняване имат хората с ниски доходи, които без финансова помощ не са в състояние да заплащат наема си. В зависимост от дохода, обещетението може да покрива пълния размер на т.нарч. „приемлив наем“ ('eligible rent') или частично.…
Виж още

Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести (Industrial Injuries Disablement Benefit)

Полага се в случай на увреждане в резултат от трудова злополука или професионална болест. Правото на обезщетение не зависи от размера на осигурителната вноска, която плаща лицето. Обезщетението е дължимо ако осигуреното лице е наето по трудов договор и извършваната…
Виж още

Помощи за безработни (Jobseekers Allowance – JSA)

Право на помощи за безработни помощ имат безработните лица които пребивават постоянно в страната, работят по-малко от 16 часа седмично, навършили са 16 години и не са ученици или студенти редовно обучение и са регистрирани в бюрата по труда (Jobcentre…
Виж още

Подпомагане на доходите (Income Support)

Подпомагането на доходите осигурява помощ в минимален размер на тези между [hide]16-годишна възраст и възрастта за право на държавен пенсионен кредит, които не могат да работят на пълен работен ден и чиито доходи, включително обезщетенията за социална сигурност, както и…
Виж още

Подпомагане на работещите с ниски доходи (Tax Сredit)

Подпомагане при ниски доходи, наричано още данъчен кредит е вид държавно подпомагане на хората с ниски доходи. Условията и рамера на подпомагането зависят от семейното положение и дохода и се определят в две направления: подпомагане на работещитете с ниски доходи…
Виж още