BREXIT – Напред в миналото

Въпреки, че фактическото излизане на Великобритания от ЕС ще отнеме време, нека се опитаме да погледнем „Напред в миналото “ и да прогнозираме развитието на промените засягащи гражданите на ЕС и в частност на българите живеещи и работещи на Острова, когато страната отново ще е извън ЕС.

За тези, които са отскоро в страната, неминуемо ще насъпи момент в който ще трябва да се погрижат за правото да живеят и работят тук .Това в голяма степен ще зависи от броя на годините на законното пребиваване и изрядността на документите сварзани с престоя. Това се отнася и за дългосрочно пребваващите европейски граждани, които все още документално не са придобили правото си на постоянен престой.

Логично е промените да ни засегнат по начина, по които те се отнасят в момента за гражданите извън ЕС пребиваващи на територията на UK. Наивно е да се смята, че придобиването на собственост, трудов договор или развиването на успешен бизнес ще бъдат неуспорим гарант на това право. Сега е ясно едно: притежателите на право на постоянно пребиваване ще продължат да живеят и работят във Великобритания без ограничения.

Какво ще се случи с тези, които не разполагат с право на постоянно пребиваване в страната?

Те ще запазят правото си да живеят и работят в страната, но след като тoва право стане обект на имиграционен контрол, то ще се придобива в съответствие с определени правила и изисквания. Дори и в момента, съгласно член 7 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския Парламент правото на свободно движение на хора е за период от три месеца. След този период е необходима регистрация за получаване на статут на “продължително пребиваващи” от съответните власти на дадената старна членка.

Разбира се, изключено е да се говори за принудително депортиране или друг подобен натиск , но доста вероятно е да се задействат лостове, които икономически да предизвикат доброволното напускане на страната . Пребиваването без придобито официално право на работа и престой вероятно ще бъде предотвратено с отпадане правото на достъп до безплатно медицинско обслужване, публични фондове, включително пенсиони и с промяна на граничния и визов режим.

Ще дойде време, когато всички ние ще трябва да се подчиняваме само на британското национално законодателство, колкото и това да не ни е по вкуса.

В този смисъл,единственият начин да подсигурим правово живота си тук е, колкото е възможно по-скоро да се заемем с документалното утвърждаване на нашия бъдещ статут точно сега, докато все още не ни е отнета тази възможност.

Коментари

Вашият коментар