90 хил. евро на ден неустоки се начисляват на строителя на интерконектора с Гърция

Към гръцката компания строител на газовата връзка с южната ни съседка от 1 януари се начисляват неустойки в размер на 90 хиляди евро. Причината – изтекъл е крайният срок за изграждане на съоръжението, по което България трябва да получава алтернативни доставки на природен газ включително и от Азербайджан.

Това обяви Теодора Георгиева, изпълнителен директор на проектната компания Ай Си Джи Би, която отговаря за реализацията на междусистемната газова връзка Гърция-България, предаде БТА.

Срокът за завършване на интерконектора изтече на 31 януари и от Ай Си Джи Би, след консултация с международни експерти, са наложили санкцията за строителя гръцката „Джей енд Пи АВАКС“ (J&P AVAX S.A.), която до 26 януари включително би трябвало да възлиза на над 2,3 млн. евро.

Първоначалният срок за изграждането на интерконектора България-Гърция бе 2021 г., но заради COVID пандемията бе увеличен с 8 месеца. Ново удължаване не е било допуснато, уточни Георгиева.

Строителството продължавало с добри темпове

„Всички тръби са положени в траншеята и в рамките на февруари цялото трасе следва да е зарито, сред което цялата тази площ ще бъде рекултивирана“, посочи Теодора Георгиева

„Освен линейната част, АВАКС има ангажимент и за изграждането на няколко наземни съоръжения – две газоизмервателни станции при Стара Загора и Комотини и един диспечерски център край Хасково. Работата по тяхното изпълнение напредва, имаме положително развитие и при крановите възли, където досега имаше сериозно забавяне. На всяко ниво се полагат усилия срокът за влизане в търговска експлоатация да бъде спазен“, допълни изпълнителният директор на проектната компания за газовата връзка.

Обещания за 2022 година

„Към момента всички усилия остават насочени към постигане на търговска експлоатация през юли 2022 г., което е и одобреният срок от националните регулатори на Гърция и България“, отбеляза тя.

„Документацията, която следва да бъде подадена към КЕВР и гръцкия регулатор РАЕ (RАЕ), е в процес на подготовка и координация, като се надяваме акционерите скоро да са готови с този процес. Не смятам обаче, че към момента срокът на процедурата представлява сериозен риск за срока на въвеждане в експлоатация на интерконектора – енергийните регулатори имат срок до 4 месеца за произнасяне по исканото сертифициране. Решението им се обявява пред Европейската комисия, която има до два месеца да го одобри. Общият максимален срок на цялата процедура в действителност е 6 месеца, но при наличие на воля от страна на регулаторите и ЕК и предвид международното значение на проекта IGB, заявлението може да бъде разгледано и в по-кратки от максималните срокове“, посочи Георгиева.

Дискусиите са закрити за тази страница