Полезни връзки

Информация относно законодателството на ЕС или относно процедурите за установяване, работа, пътуване и създаване на бизнес отношения на територията на ЕС


Вашата Европа (информация за законовите ви правата в качеството ви на гражданин на ЕС, член на семейството на европейски гражданин или предприятие)

Europe direct (всякаква информация за ЕС)

Eures (как да намерим работа в ЕС)

Ploteus (обучение в ЕС)

Европейски портал за младежта (работа, обучение, лятна заетост, доброволческа дейност)

Правни съвети по личен въпрос

Вашата Европа – Съвети (безплатни правни съвети за граждани относно правата им в ЕС)

Европейска потребителска мрежа (за потребители)

 

В случай на проблеми, които не са от компетенцията на SOLVIT
Европейска потребителска мрежа (при конфликти между потребители и предприятия)

FIN-NET (при конфликти с банки и други финансови институции)

Европейски омбудсман (при оплаквания, касаещи европейските институции)

За информация относно Комисията по петициите в Европейския парламент

Официални страници на британските институции:

Government Information & services online
ACAS – Advisory, Conciliation & Arbitration service
Bank of England
CDC – Capital for Development
Charity Commission
Children, Schools & Families, Department for
Commission of the European Communities
Companies Registration Office
Competition Commission
Consumer Focus
Crown Prosecution Service
Department of Business, Innovation & Skills
DEFRA – Department for Environment Food and
Rural Affairs

Defence, Ministry of
DVLA – Driver & Vehicle Licensing Agency
Equality & Human Rights
Export Credits Guarantee Department
FTI – Finance & Tax Tribunals
Financial Services Authority
Foreign & Commonwealth Office
General register Office
Health & Safety Executive
Health, Department of
Home Office
Inland Revenue, Board of
Intellectual Property Office
Law Commission
Local Government Ombudsman
Meteorological Office
National Archive
National Assembly for Wales
National Audit Office
Northern Ireland Office
Office of Fair Trading
Office of Gas and Electricity Market
w Office of Industrial Tribunals
Offices of National Statistics
Office of Public Sector Information
Revenue & Customs
Scottish Executive
Transport, Department for
Treasure HM
UK Trade & Investment Information Centre
Work & Pensions, Department of
Actuaries, Institute of
Advertising, Institute of Practitioners in
Advertising Standards Authority
ABTA – Association of British Travel Agents
British Bankers Association
British Broadcasting Corporation
British Council
British Insurance Brokers Association
British Insurers, Association of
British Library
British Medical Association
British Museum
British Tourist Authority
Building Societies Association
Council of Mortgage Lenders
Business Executives, The Association of
Certified Chartered Accounts, Association of
Office of Communications regulator
Chartered Accountants in England & Wales, Institute of
Civil Aviation Authority
Chambers of Commerce, Association of British
Commerce & Industry, London Chamber of
Confederation of British Industry
Conservative Central Office
Consumers Association
Consumer Focus
Directors, Institute of
English Nature
Environment, The Society for the
Expert Witness, The Institute
Export, The Institute of
Financial Accountants, Institute of
Financial Ombudsman Service
Franchise Association, British
Health Education Authority
IMA, Investment Management Association
Insurance Institute, The Chartered
Intellect, Information technology,
Telecommunication & electronics industry www.intellectuk.org

Investment Companies, Association of
Law Society, The
Liberal Democrats Party
Linguists, Institute of
Lloyds Register of Shipping
London Stock Exchange Ltd
Management Accountants, The Chartered Institute of
Motor Insurance Bureau
Ofcom, Office of Communications regulator
Parliamentary Ombudsman
Patent Agents, Chartered Institute of
Personal & Development, The Institute of
Personnel Finance, The Society
Press Complaints Commission
Public Relations, Chartered Institute of
Purchasing & Supply, The Chartered Institute of
Secretaries & Administration, The Chartered Institute of
Self-Employees & Small Business, The National
Federation of

Sports England
Sports Northern Ireland
Sports Scotland
Sports Wales
Surveyors, Royal Institution of Chartered
Taxation, The Chartered Institute of
Trade Union Congress
Work Foundation
United Nations

Официални страници на българските държавни институции

Държавна агенция „Архиви“
Държавна агенция за българите в чужбина
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Комисия за защита на личните данни
Министерски съвет
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието и храните
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на околната среда и водите
Министерство на отбраната
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на финансите
Народно събрание
Национален концесионен регистър
Президент на Република България
Сметна палата