Начално образование

Образованието във Великобритания е задължително, продължава 11 години и се отнася за всички деца, които са с постоянно местожителство в страната, независимо от тяхната националност. Обучение се предлага както от безплатните държавни училища, така и от платени частни (независими) училища.

Образователната структура и програма демонстрират несъщественни различия в Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия.

Задължителното образование в Англия, Уелс и Северна Ирландия е разделено на четири ключови степени (Key Stages). Първата степен е до 7-годишна възраст, втората степен е от 7 до 11-годишна възраст, третата степен е от 11 до 14 години и четвъртата обхваща възрастовата група от 14 до 16 години. В Шотландия образожанието е двустепенно: основно – от 5 до 12 години и средно – от 12 до 16 години.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, влезте тук или да се регистрирате тук на сайта.

Коментари

Вашият коментар