МС обсъжда еднократните помощи от 300 лв. за семейства заради скъпите горива

На редовното си заседание министрите от кабинета ще обсъдят постановление за отпускане на еднократни помощи от 300 лева за подпомагане на семейства заради цените на горивата и извънредната епидемична обстановка. Сумите са предназначени за хората, които няма да получат помощи за отопление, защото надвишават подоходния критерий с до 30 лева.

Предвижда се сумата от 300 лева да могат да получат и безработните, които към датата на кандидатстване за помощи за отопление не са имали шест месеца регистрация в бюрото по труда и затова не са включени в списъците.

Дискусиите са закрити за тази страница