Лондон наложи по-строг контрол на масовата миграция

Великобритания ще прилага седемгодишна „аварийна спирачка“ на социалните помощи за новопристигналите мигранти от ЕС, както и орязване на детските надбавки.

Мерките влизат в сила веднага за новопристигнали мигранти и ограниченията ще се прилагат за период от първите четери години от престоя им. „Аварийната спирачка“ ще баде прилагана за седемгодишен период от момента, когато мярката бъде ваведена за първи път.

Общоевропейска система за индексация на детски надбавки на работници, децата на които живеят в друга страна от ЕС, влиза в сила за нови мигранти незабавно, а за всички останали на 1 януари 2020 г. Тя ще позволи на държавите да индексират равнищата на плащанията за деца, живеещи в друга страна членка, спрямо стандарта на живот и равнището на детските надбавки.

Коментари

Вашият коментар