Водещ невролог от ВМА и съпругът й починаха с COVID в един ден

Ръководителят на Клиниката по функционална диагностика на нервната система на ВМА – проф. Екатерина Титянова, д.м.н. е починала в един ден  със съпруга си  – Чавдар Русев, който е изпълнителен секретар в Асоциация за развитие на планинските общини в Република България. Това  с тъга съобщава във фейсбук първа братовчедка на проф. Титянова – Антоанета Титянова. Двамата били отнесени много бързо от коронавируса.

Екатерина Титянова e професор по неврология, доктор на медицинските науки и ръководител на клиника „Функционална диагностика на нервната система“. Член е на Факултетния съвет и ръководи катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ при Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, основател и титуляр е на дисциплината „Нервни болести“ в него. От 2013 г. е академик на Българската академия на науките и изкуствата, а от 2015 г. – академик на Сръбската кралска академия.

Проф. Титянова завършва медицина през 1982 година в Медицинска академия – София. Започва работа като невролог в райнната болница на град Гоце Делчев. През 1983 г. Постъпва като асистент в Катедрата по неврология на Медицинска академия, София. По-късно става ръководител на неврологично отделение при Университетската специализирана болница по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД, София и на Лаборатория по клинична невросонография.

Дискусиите са закрити за тази страница