Василиевите молитви: Край на злото и негативните енергии!

Вярва се, че Василиевите молитви помагат, ако човек се съмнява, че му е направена магия. С тях можете да се освободите от причиненото зло и неговите последствия. Много хора, пострадали от магии, се обръщат тъкмо към Бога чрез тях.

Те могат да се четат и от вкъщи и имат силно енергийно въздействие, стига да имате силна вяра в Бог.

За да се избавите от черна магия, трябва да отворите съзнанието си за посланието в молитвите и ще успеете да се освободите от злото. Действието на Василиевите молитви ще се засили, ако постите няколко дни и по този начин засвидетелствате безусловната си вяра в силата на Бог.

Ето една от най-популярните Василиеви молитви:

 На Господа да се помолим!

Боже на боговете и Господи на господарите,

Творец на огнените чинове, Изкусни художнико на безплътните Сили и Създателю на всичко небесно и земно, горе и долу, Когото нито един от човеците не е видял, нито може да види и от Когото се бои и трепери цялата твар, Ти, Който някога възгорделия се военноначалник на небесното войнство, по непокорство отклонилия се от своето служение, си низвергнал на земята и отстъпилите заедно с него ангели, що станаха бесове на злобата, си хвърлил в дълбочината на мрачния тартар (Ад), направи щото това заклинание, извършено с Твоето страшно име (Исус Назарянин), да бъде застрашително за този предводител на лукавството и за всичките негови пълчища, паднали заедно с него от горната светла област. Прогони го и му запрети, както и на демоните му да отстъпи съвсем, да не прави вече никаква вреда на запечатаните духовно, за да приемат тези запечатани властна и силна мощ, за да стъпкват змей и скорпион и всяка вражеска сила, защото се възпява и величае и от всяко дихание със страх се слави Твоето, на Отца, Сина и Светия Дух – пресвето име, сега всякога и во вечни векове. Амин!    

Дискусиите са закрити за тази страница