Важни промени за получаване на помощи при ниски доходи

Получаващите надбавки за ниски доходи Working Tax Credit бяха изненадани с уведомителни писма относно въвеждането на новите критерии, които влизат в сила от 6-ти Април 2016.

На самонаетите лица /Self- employed / ще се наложи да дадат ясна причина за ниските си доходи и ще бъдат изисквани доказателства за това.Целта на промяната е държавата да преустанови порочната практика да се субсидират губещи дейности.

В бъдеще няма да бъде достатъчно да се доказват само работни часове и доход, но и перспективите на развитие на дейността чрез бизнес план .

Очаква се броят на получаващите надбавки рязко да бъде намален.

Задълбочените проверки ще позволят на данъчните служби да извършат паралелна ревизия на дейността за изминал период. При доказани нередности на злоупотребилите със социалните фондове ще им се наложи не само да възстановят получените суми със задна дата ведно със законово установените лихви, но и да платят административна глоба.

Коментари

Вашият коментар