Mодернизират градския транспорт в Перник

Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ отпуска над 9,5 млн.лв. на община Перник, чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014-2020 г., за модернизация на градския транспорт, информира пресцентърът на МРРБ.

Управляващият орган на ОПРР е одобрил инвестиционната програма на общината по приоритетна ос 1 на програмата за „Интегриран градски транспорт на град Перник“. Общият размер на проекта е 9 524 495,00 лв., от които стойността на безвъзмездната финансова помощ по европейската програмата е 6 556 680,00 лв., посочиха от регионалното министерство.

Целта на проекта за интегриран градски транспорт е подобряване на жизнените и екологични условия в града, създаване на по-ефективен, бърз и екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия, намаляване на отрицателното влияние върху околната среда чрез поддържане на градска транспортна система от екологични превозни средства.

В рамките на проекта се предвижда закупуване на 15 броя нови автобуса с двигатели на природен газ, както и проектиране и изграждане на нова газозарядна станция в бившето тролейбусно депо и ремонт на сградите в депото, въвеждане на електронни информационни табла на спирките на обществения градски транспорт, система за контрол на обществения транспорт и електронна система за таксуване на пътниците, допълниха от МРРБ.

Дискусиите са закрити за тази страница