EVN Топлофикация присъединява поредна жилищна сграда в Пловдив към топлопреносната мрежа

На 17.09.2019 г. EVN Топлофикация стартира строително-монтажни дейности по ул. „Мария Кюри“ в район Северен в гр. Пловдив. Целта е присъединяване на жилищна сграда към топлопреносната мрежа на дружеството. Ще бъде изграден нов топлопровод с дължина 90 метра.

В тази връзка част от улица „Мария Кюри“ се налага да бъде затворена за движение на два етапа от строителството:

-в първи етап се затваря в участъка от ул. „Ибър“ до ул. „Златю Бояджиев“

-във втори етап се затваря в участъка от ул. „Златю Бояджиев“ до ул. „Подофицер Георги Котов“.

EVN Топлофикация уверява, че дружеството ще предприеме необходимите мерки за по-бързото приключване на проекта.

Сред основните аспекти на EVN Топлофикация е екологично чистото производство на енергия от новата когенерационна централа в гр. Пловдив, пусната в експлоатация през 2011 г. Това е най-модерното съоръжение от този тип не само в България, но и на Балканите. Новата когенерационна  централа на ЕVN Топлофикация не отделя във въздуха на гр. Пловдив вредни вещества като серни диоксиди, прах (фини прахови частици) и диоксини.

Дискусиите са закрити за тази страница