EVN Топлофикация: през март ежемесечното отчитане доказа предимствата си спрямо сезонния отчет на уредите

Политиката на EVN Топлофикация да стимулира клиентите си да изберат месечно отчитане на своите уреди вместо сезонно се доказа през месец март, когато външните температури бяха по-високи спрямо февруари. Това показват данните от фактурите за топлинна енергия и гореща вода на битовите клиенти на EVN Топлофикация в Пловдив. Благодарение на това, че над 80% от клиентите на компанията вече ползват ежемесечен дистанционен или визуален отчет тази разлика на външните температури и по-малкото потребление се усети директно и в по-ниската средна фактура.

Данните сочат, че средната стойност на фактурите за топлинна енергия и гореща вода на битовите клиенти през март е 73,67 лв. с ДДС спрямо февруари, когато е била 77.86 лв. с ДДС.

Средна месечна температура в Пловдив през март 2020 е била +8,9 градуса, а през февруари е била +6,4 градуса.

За клиентите, които все още ползват сезонен отчет на своите уреди тази разлика ще стане видима едва при изравнителните фактури, които традиционно излизат през август. Причината е, че сезонен отчет се извършва само преди и след края на отоплителния сезон, а месечните фактури се изчисляват прогнозно, на база на консумация от минал отоплителен период.

Затова компанията още веднъж препоръчва на клиентите да изберат предимствата на ежемесечното визуално или дистанционно отчитане, при което фактурите се съставят на база на ежемесечни показания, а не спрямо минал период. За целта в сгради етажна собственост е нужно решение на общото събрание, което се депозира при съответната фирма за дялово разпределение, обслужваща сградата.

Дискусиите са закрити за тази страница