Обезщетения при майчинство и бащинство

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Обезщетения за бащинство (Ordinary Statutory Paternity pay – OSPP)

Биологичният баща или осиновител на детето и съпруг или партньор на майката има правото на платен отпуск до 2 седмици от деня на раждането/осиновяването на детето. Бащата има право на обещетения за бащинство (Additional Statutory Paternity Pay – ASPP)до 26…
Виж още

Помощи за майчинство (Maternity Allowance – МА)

Самоосигуряващите се лица, които не отговарят на условията за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение имат право на друга форма обезщетение - помощи за майчинство (Maternity Allowance – МА). [hide]В тази категория са тези, които…
Виж още

Отпуск по майчинство (Statutory Maternity Leave – SML)

Работещите по трудов договор могат да изискат платен отпуск по майчинство до 52 седмици без значение колко дълго работят за този работодател, колко часа или размера на заплатата. Излизането в отпуск по майчинство не е задължително процедура и изисква внимателно…
Виж още

Детски надбавки

Получават се при отглеждане на дете до 16 годишна възраст или до 20 при редовно обучение. Няма изискване за вноски, но лицето или неговия партньор и детето трябва да са законно пребиваващи във Великобритания.
Виж още

Обезщетения при майчинство и бащинство

Обезщетение за майчинство (Statutory Maternity Pay - SMP) Правото на обезщетение за майчинство се придобива при непрекъснат осигурителен стаж от 26 седмици за периода до 15 седмици от определеният ден за раждане на детето и се изплаща от работодателя. Средния…
Виж още

Отпуск по бащинство (Additional Statutory Paternity Pay – ASPP)

Служител, чиято съпруга или партньорка има право на обезщетение за майчинство, помощи за майчинство или обезщетение при осиновяване, може да получава допълнително обезщетение за бащинство, ако майката или осиновителката се е върнала на работа преди края на периода в майчинство…
Виж още