Пребиваване в UK

Помогна ли Ви тази статия?
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0/5 - 0 гласовете

Застраховане

Правилата за застраховане на превозни средства се наричат ​​"непрекъснато изпълнение на застраховане" (continuous insurance enforcement). Автомобилното застраховане включва три вида застраховки, които в зависимост от предмета на застраховане биват задължителни и доброволни. Най-ниско ниво на задължително засраховане е застраховка „Гражданска…
Виж още

Собственно МПС

Собствениците на автомобили следва да се запознаят с законовите изисквания по отношение на моторните превозни средства. Тези изисквания се отнасят за всички превозни средства на общественни места, без значение дали са в движение или не. При покупка на нов автомобил,…
Виж още

Свидетелство за управление на МПС

Наличието на свидетелство за управление на МПС. Постоянно пребиваващите в Кралството могат безпроблемно да ползват издадено от държава членка на ЕС свидетелство за период до три години. [hide]След това, то задължително трябва да бъде подменено с британско (UK Driving Licence)…
Виж още

МПС с българска регистрация

Британското законодателство ограничава ползването на моторни превозни средства с чужда регистрация и застраховка на територията на Острова до 6 месеца в рамките на една календарна година без значение, дали става въпрос за еднократно или многократно влизане в страната. Тази правна…
Виж още

Висше образование

Британските стандарти и качество на обучение са пример за много страни по света и не случайно придобитите квалификации и дипломи са признати и уважавани по целия свят и дават солидна основа за развитие и кариера. Висшето образование във Великобритания е…
Виж още

Професионално обучение

Практически ориентирана програма за обучение Аpprenticeship (чиракуване) е възможност за младите хора на възраст между 16 и 24 години да придобият нова квалификация в над 150 професионални области. Положителното на програмата е, че отделя внимание на практическите умения, които са…
Виж още

Ниво след задължителното образование

На 16-годишна възраст и след завършването на задължителния цикъл, тийнейджърите могат или прекратят образованието си и да започнат работа или да продължат подготовката си за постъпване в университет. Kандидатите за висше учебно заведение преминават двугодишен курс „A-levels“. След първата година…
Виж още

Средно образование

Средното образование в Англия, Уелс и Северна Ирландия също е разделено на две ключови степени (Key Stage 3 и Key Stage 4), известни още като „Форма V“ и „Форма VI“. Първата е за ученици между 11 и 14 години, а…
Виж още

Начално образование

Образованието във Великобритания е задължително, продължава 11 години и се отнася за всички деца, които са с постоянно местожителство в страната, независимо от тяхната националност. Обучение се предлага както от безплатните държавни училища, така и от платени частни (независими) училища.…
Виж още

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация. Правното регулиране на подсектор “Взаимно признаване на дипломи и…
Виж още