Нещо за мен: Роден съм 1950г. Живея в град Русе. Професия радио инженер. Длъжности системен инженер по комуникационна техника 25 години и преподавател по комуникационна техника 22 години. Понастоящем пенсионер.
Общо записи:   0
Публикации на автора: Авторът все още няма записи.