85% от шведските компании в България планират да разширят бизнеса си

85% от шведските компании, които работят в България, планират да разширят бизнеса си у нас през следващите няколко години. Това показват данните от анкета сред шведските компании, проведена от Шведско-българската търговска камара. 

Шведските компании дават висока оценка на бизнес средата у нас. Те са привлечени към българския пазар заради членството в Европейския съюз, данъчната политика и конкурентната цена на труда, казва Руслан Папазян от Шведско-българската търговска камара:

„Може би не е уникално, но е доста силно изразено в шведските компании развитието на компетентностите на хората в най-различен аспект, не само технически, но може би и като лични характеристики. Наистина се влагат огромни усилия, за да може всеки да се почувства в среда, в която може да развива своите таланти“.

Сред основните проблеми в България шведският бизнес сочи бюрокрацията и дори не толкова корупцията:

„Корупцията не е силно експонирана към шведските компании. Не искам да твърдя, че не съществува, но искам да кажа, че шведските компании оперират по начин, по който очевидно не се толерира и е с нулева толерантност към подобен тип икономическо и социално поведение, което може би е някакъв тип бариера пред този тип поведение за други, които потенциално биха се свързали с тях“, коментира още Руслан Папазян.

Дискусиите са закрити за тази страница