4070 лв. е вече заплатата на директора на НАП

Министерският съвет увеличи заплатата на директора на Националната агенция за приходите с 10%.

Така от 1 април т. г. Галя Димитрова ще получава 4070 лева.

Решението е обусловено от „водещия принос на ръководителя на приходната агенция за успешното изпълнение на основните стратегически и оперативни цели на НАП за 2017 г., свързани със събираемостта на приходите, доброволното изпълнение на задълженията и предоставяните електронни услуги“, става ясно от решенията на министрите.

Съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за НАП, възнаграждението на изпълнителния директор на агенцията се определя от Министерския съвет.

Дискусиите са закрити за тази страница