188 училища и детски градини в София с нови дръвчета в дворовете

Започна поетапната доставка на заявените от училища и детски градини дървета, храсти и цветя, във връзка с участието им в кампанията за повече зеленина и по-чист въздух на Столична община „Моето зелено училище/Моята зелена детска градина“ . Участието си са заявили ръководствата на 102 детски градини и 86 училища на територията на Столична община. Общият брой на растенията, които ще им бъдат доставени надвишава 19 000, като 890 от тях са дървета, близо 4000 са храстите и малко над 14 000 са цветята.

Кампанията „Моето зелено училище/моята зелена детска градина“ стартира през есента на 2017 г. и цели да повиши озеленяването в дворовете на учебните заведения. В рамките на инициативата Столична община, чрез дирекция „Зелена сиситема“, доставя растения – дървета, храсти и цветя, на предварително заявилите желание за това столични учебни заведения. В първия залесителен сезон на кампанията – през есента на 2017 г., участие в нея взеха 175 детски и учебни заведения, в които бяха засадени нови 800 дървета, близо 4000 храсти и цветя.

Дискусиите са закрити за тази страница