12,2 млн. лева от резерва за непредвидени разходи в бюджета

12,2 милиона лева осигури правителството от резерва за непредвидени разходи в бюджета за тази година. Средствата са за неотложни аварийни дейности и възстановителна помощ за пострадали при бедствия.

Допълнително 18 милиона лева получават и общините, и образователната система.

Над 1,5 млн. лева са отпускат, за да може във всички училища на държавна издръжка да има интернет, който да позволи ползването на модерните технологии в учебния процес.

Други 7,3 млн. лева от бюджета на образователното ведомство ще покрият обезщетения за месеците октомври и ноември на съкратен персонал от училищата в следствие от преструктуриране на образователната мрежа.

1,5 млн. лева се отпускат и за допълнителното обучение на децата с трудности при усвояването на учебния материал по математика и български език.

Близо 8 млн. лева допълнително ще се насочат към общините, за да компенсират осигурения безплатен транспорт на деца и ученици. Тези средства са неотложен разход, за да се изпълни мярката за равен достъп на децата до образование.

Дискусиите са закрити за тази страница