1200 кандидат-студенти на теста по математика в ТУ – София

В присъствието на ректора – проф. Георги Михов, зам.-ректора по учебна дейност и акредитация проф. Любомир Димитров, декана на ФПМИ – проф. Георги Венков и началника на Учебен отдел, г-н Спасен Цветков, кандидат-студентката Александра Велчева от гр. Кърджали изтегли Вариант №1 на редовния тест по математика за 1200-та кандидат-студенти, които се явиха на изпита.

При изтеглянето на темата асистира кандидат-студентът Валентин Георгиев от гр. Плевен, който отвори и втория плик, съдържащ Вариант №2. 

Ректорът поздрави кандидатите с направения избор и им пожела на есен да се срещнат отново, вече студенти в най-реномираното висше техническо училище в България.

Дискусиите са закрити за тази страница