12 обществени сгради ще имат рампи за колички срещу 1 млн. лв.

Управителният съвет на проект „Красива България“ одобри 12 проектни предложения за осигуряване на достъпна среда в обществени сгради, които се посещават от над 400 000 граждани годишно. Реализирането на проектите ще доведе значителен социален ефект и ще улесни деца и пълнолетни хора с увреждания да ползват административни, здравни, образователни и социални услуги.

В проектите е планирано да се изградят рампи, асансьори, подемни платформи, достъпни помещения за общо ползване и санитарно-хигиенни възли, достъпни входни и комуникационни пространства. Общата стойност на одобрените проектни предложения е 1 154 271 лева. От тях 937 547 лева ще се осигурят по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. Останалата част от средствата – 216 724 лева, ще е съфинансиране от страна на кандидатите. С реализацията на предложенията се очаква да бъдат наети минимум 90 лица в строителството, в това число минимум 35 регистрирани безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда“ в страната.

Одобрените проектни предложения са за осигуряване на достъпна среда в административната сграда на община Аксаково, Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас, общинската администрация на община Бяла Слатина, сградата на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Церова Кория и в сградата на Медицински център – 1 в гр. Гоце Делчев. По проект „Красива България“ ще се осигурят средства и за изпълнението на проектните предложения за осигуряване на достъпна среда в сградата на общинската администрация в Девня, Амбулаторно поликлинично здравно заведение в гр. Левски, общинската поликлиника в Павликени, административните сгради на общините Разлог и Троян, XI ОУ „Николай Лилиев“ в Стара Загора и театър „Българска армия“.

Дискусиите са закрити за тази страница