11 000 учители и персонал напускат системата на образованието до есента

8 100 учители и 2 900 души персонал ще напуснат системата на образованието ни до есента.

Това става ясно от проекта за национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ на Министерството на образованието и науката.

Той предвижда отпускането на 28 милиона лева за обезщетения на учители и персонал, които ще излязат от системата до 5 ноември 2018 г. Става въпрос за работещи в държавни, общински детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Националния дворец на децата и Логопедичния център в София.

Основната част от напускащите излизат от системата заради пенсионирането си, преструктуриране или закриване на образователна институция.

Учител ще има право на обезщетение в размер на до 10 брутни заплати. За персонала максималният брой заплати е 8, става ясно от документа.

Проблемът със застаряването на учителското съсловие у нас е много сериозен. По данни на Националния статистически институт към учебната 2016/2017 г. от общо 47 931 учители в общообразователните училища на 60 и повече години са 4 678 души. Най-голяма е групата във възрастта между 55 и 59 години – 9 616. Между 50 и 54 г. са други 9 095 педагози. От 45 до 49 г. са 8 834.

С други думи, почти половината учители – 23 389 души – са на или над 50 години.

Под 25 г. са само 506-има, между 25 и 29 – 1 948 учители.

Дискусиите са закрити за тази страница