10 области в страната с голяма опасност от пожари

Места в десет области в страната са с екстремален индекс за пожароопасност, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Индексът обхваща територии от областите Враца, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Русе, Добрич, Бургас, Ямбол, Благоевград и Пазарджик.

Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.

В почти цялата страна има много голям индекс за пожароопасност.

Дискусиите са закрити за тази страница