Язовирите на територията на Стара Загора са в добро състояние

Язовирите на територията на област Стара Загора са в добро техническо състояние. Те имат достатъчно свободен обем, който да поеме възможни дъждовни води през настоящия летен сезон, информират от пресцентъра на областната администрация. Това станало ясно по време на работна среща между областния управител Гергана Микова, председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски, заместник-председателя на агенцията ген. Кирил Войнов, главния секретар на агенцията Николай Николов, и главния инспектор към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Весела Василева, съобщиха от БТА. От началото на 2018 г. инспекторите на агенцията са извършили 117 проверки на язовири на територията на Старозагорска област. От тях 47 са били самостоятелни, а 72 са били съвместни с експертите от Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС) към Областна администрация. Направените предписания са 106, голям брой от които са по открити пропуски в техническата документация на водните обекти. Относно безопасната техническа експлоатация на язовирите, най-много са предписанията за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност. По време на срещата ръководството на Държавната агенция представи приетите промени в Закона за водите, касаещи категоризацията на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. Разисквана е била възможността за прехвърлянето на общинските язовири към новосъздаденото държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Дискусиите са закрити за тази страница