Шефът на „Росатом“ очерта приоритетите пред мирния атом за бъдещото развитие

Затварянето на ядрения горивен цикъл и намаляване на обемите от отработено ядрено гориво са сред ключовите приоритети пред мирния атом през следващите години. Това обяви в изказването си генералният директор на руската корпорация „Росатом“ по време на Министерската среща на Международната агенция за атомна енергия. Форумът на тема „Ядрената енергетика на XXI век“ се провежда в Абу Даби (ОАЕ).

Сред най-важните задачи пред ядрената индустрия Лихачов отбеляза сътрудничеството в областта на затварянето на ядрения горивен цикъл. „Убедени сме, че бъдещето на световната атомна енергетика е неразривно свързано със затварянето на ядрения горивен цикъл. Неотменна част от него са „бързите“ реакторни технологии. Затварянето на горивния цикъл ще позволи на мирния атом да стане екологично безопасен източник на енергия с практически неизчерпаем ресурс за много десетилетия. И, което е важно, това вече не е далечна перспектива – отчитайки научното и технологично ниво на развитие, имаме всички основания да предполагаме, че комплексен продукт в тази сфера ще бъде предложен на пазара в близките 10-12 години. По мерките на атомната индустрия – това са технологиите на утрешния ден.“

Ключовата задача, според Лихачов, е създаването на промишлена инфраструктура, която да може да осигури качествено намаляване на отработеното ядрено гориво и многократното въвличане на регенерирани горивни компоненти в ядрения горивен цикъл. „Росатом“ днес отделя специално внимание на развитието на такива направления. Ние създаваме производствени мощности за преработка на отработено ядрено гориво на територията на Русия, разработваме ново уран-плутониево гориво за връщане на продуктите от преработката в ядрения горивен цикъл. Всичко това ще позволи да се осигури търсенето на атомната енергетика за много десетилетия напред. В тази връзка ние призоваваме всички заинтересовани страни кардинално да активизират сътрудничеството си в областта на бързите реактори и затварянето на ядрения горивен цикъл“, добави Лихачов.

В изявлението си генералният директор на „Росатом“ обърна внимание и на необходимостта от нови акценти в дневния ред на международното сътрудничество. „Първо, това е безопасността и тук ние подкрепяме усилията на МААЕ за последователно затягане на изискванията в тази сфера. Световната атомна индустрия е една от най-отговорните и изпълняващи принципите за безопасно и устойчиво развитие от всички сфери на промишлеността. Безопасността на технологиите и решенията за нас не са просто изискване, а определящо условие за реализирането на който й да е атомен проект“.

Второто направление на международното сътрудничество трябва да бъде координирането на усилията за формиране на положителна репутация на атомната енергетика. „Трябва да активизираме сътрудничеството си с цел не просто създаване на обществена приемливост на атомната енергетика, но и създаване на условия за търсенето й от обществото“, отбеляза Лихачов. В изказването си той отбеляза ключовата роля на атомната енергетика за осигуряване на устойчиво развитие и глобален преход към нисковъглеродни производства. „Атомната енергетика съответства на всички изисквания, които се предявяват към енергетиката на бъдещето. Тя е източник на стабилна и екологично чиста енергия, която се получава на икономически привлекателна цена. Атомната енергия, заедно със слънчевата, вятърната и хидроенергията образуват т. нар „зелен квадрат“, който ще стане основа на бъдещия световен енергобаланс. В този план ние не сме алтернатива, а взаимно се допълваме и подобряваме“, добави Лихачов.

 

Дискусиите са закрити за тази страница