"Четири лапи" отчита значителен ръст на даренията

Значителен ръст на даренията отчита българският офис на международната неправителствена организация за защита на животните „Четири лапи“. Това съобщи Явор Гечев от фондацията в интервю за „Хоризонт“. Според него има, макар и малък, положителен напредък в работата на институциите по отношение престъпленията спрямо животните. Той подчерта, че голяма част от зоопарковете у нас не са лицензирани:

„Една голяма част от зоопарковете в страната не са лицензирани, но поради тромавата и неясна система на регистрация, те са в един висящ стоеж. А има желание от страна на Министерството на околната среда и водите това нещо да се промени и да бъде прецизирана процедурата за лицензиране на зоопарковете, за да се излезе от тази каша. Големи проблеми има в зоопарковете в Разград, Хасково, Благоевград“.

Дискусиите са закрити за тази страница