Честваме Международния ден на Черно море

31 октомври се е превърнал в символ на загрижеността ни за опазване чистотата на морето и плажовете и за съхраняване на биоразнообразието, информира ДАРИК.

Международният ден на Черно море свързваме с подписването през 1996 година на Стратегическия план за действие за възстановяване и защита от правителствата на шестте черноморски държави – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. 

Планът съдържа 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективно управление на биоразнообразието и реализацията на екологични проекти в Черноморския регион.

Екологичните проблеми в басейна на Черно море са много. В последните години част от черноморските страни преминаха през драстични промени, преход и цялостно преструктуриране, съпътствани и с икономически и социални проблеми. Но независимо от всичко, добра воля и желание за решаване на екологичните проблеми са налице.

Две десетилетия след подписването на документа, въпреки някои признаци на подобрение, е време за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система — нашето общо Черно море.

Дискусиите са закрити за тази страница