ЦИК ще обявява конкурс за машини за гласуване

Централната избирателна комисия уведомява, че подготвя за възлагане обществена поръчка за осигуряване на специализирани устройства за машинно гласуване. В тази връзка ЦИК приканва заинтересованите да следят интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки, „Профил на купувача“ на интернет страницата на Централната избирателна комисия, както и „Официален вестник“ на Европейския съюз.

Дискусиите са закрити за тази страница