Цветанов се срещна с изпълнителния директор на Европол

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов проведе работна среща с изпълнителния директор на Европол Катрин де Бол.

Двамата обсъдиха стратегията на агенцията за периода 2020+, многогодишното програмиране и приоритетите за дейността й, съобщиха от Народното събрание. Де Бол увери Цветанов, че Европол интензивно работи да се превърне не само в мощен информационен център на ЕС по въпроси, свързани с престъпността, но и да предоставя гъвкава оперативна подкрепа на националните правоохранителни власти и да бъде платформа за европейски полицейски решения и авангард за иновации и изследвания в областта на правоприлагането. Цветан Цветанов изрази подкрепа и подчерта, че Европол трябва да помага на партньорските структури от различните държави-членки за постигане на необходимото ниво на съвместимост, както и да имат способността да вземат координирани или общи решения навременно.

Цветан Цветанов и Катрин де Бол се обединиха около мнението, че агенцията изгражда доверие с партньори извън ЕС, като поставя Западните Балкани сред приоритетите си и отбелязва важността на активността по отношение на регионите на Близкия Изток, Северна Африка и Средиземноморието, както и на сътрудничеството с Турция. Отчетена беше добавената стойност към сигурността на Европа от продължаващото стратегическо сътрудничество със САЩ. Срещата се състоя в Букурещ по време на Четвъртото заседание на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол. 

Дискусиите са закрити за тази страница