Цветанов за епидемията: Време и да разберем можем ли да бъдем солидарни пред толкова специален и значим залог – човешкия живот

„Тази криза, предизвикана от COVID-19, е заплаха пред здравето на хората, но и пред “здравето” на икономиката. Най-вече на изпитание е поставен обществения морал“, това написа в социалната мрежа председателят на ЕАЦС Цветан Цветанов. 

„Предоставя ни се уникален повод да наблюдаваме ценностните устои и моралното здраве на нацията. Време е и да разберем можем ли да бъдем солидарни пред толкова специален и значим залог – човешкия живот“, пише Цветанов. 

Дискусиите са закрити за тази страница