Харчим най-много за мобилни услуги в ЕС

Най-голям дял от семейния бюджет на домакинствата в България спрямо останалата част на Европейския съюз отива за свързани с телекомуникациите разходи. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат.
 
През 2018 г. домакинствата в блока са похарчили над 200 млрд. евро – 1,3% от европейския брутен вътрешен продукт, за комуникации – пощенски услуги, оборудване и услуги за телефон и факс. Това представлява 2,3% от общите потребителски разходи на домакинствата.
 
Най-голям дял през 2018 г. е трябвало да отделят домакинствата на Балканите и по-конкретно в България – 4,8%, следвана от Гърция – 4,4% (данни за 2017 г.), Румъния (4,1%) и Хърватия (4%).
 
На обратния полюс са Люксембург с най-малък дял от 1,3%, Великобритания – 1,6%, Дания и Австрия с по 1,9%.
 
От всички основни бюджетни пера комуникациите отбелязват най-значителен спад на дела отделяни средства през последното десетилетие на територията на ЕС. Той намалява от 2,8% от всички разходи на домакинствата през 2008 г. до 2,3% през 2018 г. (понижение с 0,5 пр. п.).
  
В периода между 2008 г. и 2018 г. този процент намалява в повечето държави членки на блока, показват данните на Евростат. Най-голям този спад е в Естония – от 3,8% през 2008 г. до 2,5% десет години по-късно (спад от 1,3 пр. п.). След Естония по този показател се нареждат Холандия (-1,1 пр. п.), Полша (-1 пр. п.), Франция (-0,8 пр. п.), Ирландия (-0,7 пр. п.) и Чехия, Португалия и България с по -0,6 пр. п.
 
В четири държави членки разходите за телекомуникации нарастват през последните десет години, като първото място е за държава от Балканите – Румъния (с 2 пр. п.). Тя е следвана от Литва (0,5 пр. п.), Швеция (0,4 пр. п.) и Хърватия (0,2 пр. п.).

Дискусиите са закрити за тази страница