Финансово подпомагане за студенти

Университетите имат изградена мрежа за настаняване и подпомагане на чуждестранните студенти. Наемите в общежитията не са ниски и много от студентите предпочитат да делят частни квартири, където могат да имат по-голямо спокойствие и независимост.

Обучението и живота в Обединеното Кралство са скъпи и въпреки, че 98% от студентите работят, не са в състояние да покриват разходите си без допълнително финансиране. Има много начини, с които може да се получи финансова помощ. Най-общо източниците на финансиране могат да бъдат държавата, образователните институции, благотворителни НПО, спонсори и т.н.

Държавното подпомагане на студентите (Government statutory funding) се осъществява под формата на студентски заеми и субсидии. Студентите, редовно обучение имат право на заем спрямо образователните такси (Tuition Fee Loan), заем за покриване на текущи разходи (Maintenance Loan) и субсидия за покриване на текущи разходи (Maintenance Grant). Студентите, задочно обучение могат да кандидатстват за отпускането на субсидия по отношение на образователните такси (Tuition Fee Grant) и субсидия за заплащане на курса на обучение (Course Grant). Студентите от европейското пространство могат да кандидатстват за заем спрямо образователните такси (Tuition Fee Loan) при редовно обучение и на субсидия по отношение на образователните такси (Tuition Fee Grant) при задочно. Същественната разликата между заема и субсидията е, че заема е възвращаем. Изплащането започва от момента в който брутният годишен доход достигне £ 15,795. Тези, които са живяли във Великобритания в продължение на пет години или повече, имате право на стипендия за издръжка при същите условия като гражданите на страната.

Tuition Fee Loans се отпуска на британски и студенти от ЕС, които са редовно обучение (full time) и се изплаща директно по сметка на учебното заведение.

Tuition Fee Grant е предназначен за британски и студенти от ЕС, които са задочно обучение (part time), което покрива минимум 50% от програмата за редовно обучение за съответната година и се изплаща директно по сметка на учебното заведение. Правото на субсидията зависи от дохода на семейството.

Maintenance Loan for living costs и Maintenance Grant for living costs се отпускат само на британски студенти, които са редовно обучение. Условията са студентите да живеят постоянно във Великобритания и семейството им да е с нисък доход. Превеждат се по банков път по сметка на студента.

Course Grant for living costs се полага на британски и студенти от ЕС, които са задочно обучение и имат нисък доход. Превежда се по банков път по сметка на студента.

Извън държавното подпомагане, студентите биха могли да получават стипендии и парични награди в зависимост от академичните успехи, извънкласни занимания и постижения. Тези, с нисък доход могат да се възползват от национална образователна програма (National Scholarship Programme), а студентите с деца могат да получават субсидии (Childcare Grant) и помощи (Parents’ Learning Allowance) за тяхното отглеждане.

Коментари

   Вашият коментар