Физиотерапевти протестират в София и Русе

Физиотерапевти протестират през Министерството на здравеопазването. По-рано днес и в Русе рехабилитатори и студенти излязоха на едночасов протест, за да заявят своето недоволство от условията на труд и заплащане.

Те подкрепят исканията за приемане на Закон на съсловната организация на физиотерапевтите и регулиране на професията, както и правото на частна практика.

Заради разликата в наименованията на специалностите кинезитерапевти и рехабилитатори, които са много сходни, получават различно заплащане, включително и в чужбина. Затова и те настояват за единно наименование – физиотерапевти.

Дискусиите са закрити за тази страница