Фармацевтичният бизнес иска "тежки" закони за нелегалния износ на лекарства

Фармацевтичният бизнес в България се обявява категорично в подкрепа на действията на държавата срещу нелегалния износ на лекарства. Това се посочва в становище на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Според КРИБ държавата освен че следва да наказва с цялата тежест на закона нелегалната търговия с лекарства, трябва и да стимулира легалния бизнес в сектор Здравеопазване.

Компаниите, които са стратегически инвеститори в сектора на здравеопазването у нас, уточняват обаче, че действията на държавата срещу нелегалния износ на лекарства е само първа стъпка, която следва да се предприеме относно проблема. Според компаниите нелегалният износ на лекарства трябва да бъде криминализиран чрез нарочни промени в Наказателно-процесуалния кодекс, защото към момента основният закон в наказателното право у нас не адресира разпространението на фалшифицирани лекарства, каквито по смисъла на закона са всички продукти, продавани извън регламентираната верига на лекарство-снабдяване.

Според КРИБ за намирането на ефективно решение на проблема е необходим задълбочен анализ на причините, довели до наличието на нерегламентиран износ. 
Такъв анализ ще покаже, че е на лице комплексно действие на много фактори- законодателна недостатъчност, ограничен ресурс на държавните органи да контролират фирми-еднодневки, постоянен натиск за намаляване на маржове и цени на лекарствата, ниско заплащане на специалистите в здравеопазването и много други.

В този контекст обединеното действие като проведената преди дни акция срещу нерегламентирания износ на лекарства остава „еднократно действие, което е преборило един симптом, но не е решение на причината за „заболяването“, смятат индустриалците. Т.е. е разкрита една групировка, но не са премахнати причините утре да се появи следваща такава.

За това фармацевтичната индустрия у нас призовава за ефективни мерки срещу сивата икономика и криминалните практики в сектора. Според тях за постигането на трайно решение е нужен изцяло нов подход – въвеждане на ефективни промени в НПК за преследване и наказание на подобни практики с най-голямата строгост на закона.

Подобни мерки трябва да се предприемат и според Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ). Според асоциацията кражбите и контрабандата на лекарства у нас трябва да се преследват от държавата чрез промени в Наказателно-процесуалния кодекс.

„БАРПТЛ напълно подкрепя всички усилия и действия за обезпечаване на достъпа до лекарства на българските пациенти. Ние сме за прозрачно и ефективно работещо законодателство, а не за въвеждане на забрана срещу самия износ. Паралелната дистрибуция е единственият механизъм за конкурентна среда и регулиране цените на лекарствата на територията на Европейския съюз и трябва да бъде защитавана, толерирана и насърчавана“, посочват още от асоциацията.

Дискусиите са закрити за тази страница