Фандъкова: Ще задължим собственика на "Царските конюшни" да възстанови сградата

Кметът на София Йорданка Фандъкова сформира експертна комисия от „Направление архитектура и градоустройство“ на Столична община и от район „Оборище“, която да оцени щетите на опожарената сграда на „Царските конюшни“ и да задължи собственика да я възстанови в автентичния й вид, съобщиха от пресцентъра на общината. От там припомнят, че с приетия през 2015 г. Подробен устройствен план за местност „Център – Зона А“ Столичната община запазва сградите на „Царските конюшни“, защото при изработването на плана установява, че сградите притежават висока историческа стойност, въпреки че нямат статут на Паметник на културата. В специфичните правила и норми, които са неразделна част от плана, е записано, че „в кв. 532 не се допуска пристрояване, надстрояване и ново строителство“. Единствено допустими са дейности по консерванция и реставрация на сградите в комплекса. Това е и причината главният архитект на Столична община през май 2017 г. да откаже издаването на виза за високо строителство, поискано от собственика. През февруари тази година кметът на София е поискала от Министерство на културата сградите на „Царските конюшни“ да бъдат обявени за паметник на културата с най-високата степен на защита „От национално значение“. Със същото писмо е поискан статут и за къща на ул. „Хан Крум“, както и възстановяване на свален статут на още три сгради – на ул. „Шести септември“, на бул. „Васил Левски“ и на бул. „Цариградско шосе“.

Дискусиите са закрити за тази страница