Уменията за работата на свободна практика все по-търсени

 

41.9% от българите търсещи преквалификация са мотивирани от желанието да придобият умения да работят на свободна практика. Това сочи проучване проведено сред 1010 българи, организирано от лицензиран професионален център Нет Ит. Проучването е проведено чрез Facebook и в него са взели участие хора от цялата страна.

Другите причини, които участниците в проучването посочват като мотив, да търсят преквалификация са нископлатена сегашна работа (17.3%), работа, която не им доставя удоволствие (12.7%), стрес на работното място (11.1%) и липса на перспектива пред сегашната им професия (10.4%).

Посоката в която участниците в проучването желаят да се образоват, са професии които са или с репутация на високо платени или дават шанс за работа на свободна практика. Така например 23.6% от анкетираните посочват, че биха са преквалифицирали в графични или уеб дизайнери, 20.5% в интериорни дизайнер, 13.9% в програмисти, 12.4% в счетоводители и 10.6% във фотографи. Останалите проценти до 100 са посочени голям брой разнородни професии.

„Проучването ясно посочва нуждата от умения за стартиране на дейност на свободна практика, които в момента се придобиват чрез самоподготовка или отделни откъснати събития. Да бъдеш фрийленсър е предприемаческа дейност, за която се подава данъчна декларация и човек трябва да има умения и познания по маркетинг, преговори с клиенти, презентационни умения и др. Надявам се все повече учебни институции да въведат подобна подготовка, а защо не и тя да стане задължителна в държавните образователни стандарти. Това ще подобри жизнения стандарт на специалистите в страната и ще ги задържа да остават тук“, казва Илиян Петров, основател на Нет Ит.

“В Нет Ит резултатите от проучването не бяха изненада за нас, тъй като при проследяване на развитието на хората, които получават професионална квалификация при нас, виждам, че много от тях работят на свободна практика или дори започват собствен бизнес с помощта на придобитите в центъра умения”, отбелязва Петров.

 

Дискусиите са закрити за тази страница