Търгът за строежа на „Турски поток“ ще бъде възобновен

Търгът за строежа на „Турски поток“ ще бъде възобновен, след като фирма „Атоменергоремонт“ оттегли жалбата си от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и антимонополната комисия прекрати производството, образувано по повод тази жалба.
 
Плановете са в края на 2019 година да приключи изграждането на трасето на „Турски поток“ през българска територия, тъй като от 1 януари следващата година „Булгартрансгаз“ трябва да започне да вкарва газ у нас и в същото време да транзитира синьо гориво до Сърбия.

Дискусиите са закрити за тази страница