Търговците на горива искат наказателна процедура заради новия закон

Те очакват да има такава наказателна процедура, защото има действия по концентрация на пазар, отмяна на конкуренция, погасяване на пазарна инициатива с този сектор. Това коментира Владислав Симов, Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. „Би трябвало да стартира такава наказателна процедура. Вече има такава в този сектор за налагане на гаранция по бъдещи ДДС-та. Министерството на икономиката е единственото, което все още поддържа негативно мнение за този закон, въпреки че то ще стопанисва и ще извършва последващи действия по контрол в закона“. Симов поясни, че от вчера текат динамични разговори в Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива, съвместно с няколко браншови организации, отделни собственици на земеделска техника, производители на земеделски продукти, както и собственици на транспортни компании за съвместни протестни действия. Това се случва, защото новият закон няма за цел да отмени сивата икономика, а да монополизира пазара и това отново ще доведе до повишаване на цената, смята Симов. Гостът сподели още, че от приетите текстове най-тежки са финансовите обезпечения и изискванията за търговците на пропан бутан. Той поясни, че финансовите обезпечения за търговците на едро изискват капитал от налични 1,5 млн. лева, внесени в Министерство на икономиката или с банкова гаранция. „Това са изключително непосилни суми за сектора. Имаме едно-единствено звено в този бизнес, което работи в полза на конкурентната среда на пазара и поддържа единствената спирка, пред това да се монополизира пазара и цените да са такива, каквито устройват монополите – това сме ние. Няколкостотин малки компании, които сме в силна конкуренция и за които всеки един продаден литър е важен. Ние се борим да продадем всеки един литър заради цената и за нас цената да бъде ниска е определящото“.

Дискусиите са закрити за тази страница