Търговец на свободния пазар отново поиска „Електроразпределение Юг“ да изключи захранването на обекти на ВиК Сливен

В „Електроразпределение Юг“, част от EVN Група, постъпи официална заявка от търговец на електроенергия на свободния пазар за спиране на електрозахранването към обекти на ВиК Сливен на 04.09.2019 г. Като причина са посочени неизплатени задължения за потребено електричество на водното дружество към търговеца на електроенергия.   Подадените обекти за изключване са: „Мараш I-ви Подем – гр. Сливен“ и „Мараш II-ри Подем – гр. Сливен“.

В „Електроразпределение Юг“ няма информация кои места ще бъдат засегнати от спиране на водоснабдяването. Предишната заявка за изключване на обекти на ВиК Сливен беше за 15 август. „Електроразпределение Юг“ е информира водното дружество и местната власт в Сливен за новопостъпилата заявка.   „Електроразпределение Юг“ уточнява, че ВиК Сливен закупува енергията си от търговец на свободния пазар. Водният оператор заплаща към „Електроразпределение Юг“ единствено цени за ползване на мрежовите услуги на дружеството, които се регулират от КЕВР и не подлежат на пряко договаряне.

„Електроразпределение Юг“ като мрежови оператор е задължен, съгласно Закона за енергетиката, да спази процедурата и да изпълни заявката, постъпила от търговеца на електроенергия. Ролята на „Електроразпределение Юг“ в подобни случаи е ясно регламентирана от Закона за енергетиката в нормативно установените ангажименти на мрежовите оператори на свободния пазар.

В тази връзка „Електроразпределение Юг“ няма отношение към въпросите, касаещи търговските взаимоотношения между ВиК Сливен и избрания от водното дружество доставчик на електроенергия – относно размер на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и т.н.   В същото време „Електроразпределение Юг“ изразява надежда, че двете компании ще намерят начин за изчистване на търговските претенции помежду си, за да не се стига до спиране на електрозахранването, а оттам и на водоснабдяването за клиенти на ВиК Сливен.

Дискусиите са закрити за тази страница