Тристранката ще обсъжда корпоративния данък в понеделник

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 8 октомври, от 11:00 ч. в сградата на Министерския съвет. Ще бъде обсъден проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от министъра на финансите.

Дискусиите са закрити за тази страница