Транспортните горива ще поскъпнат с над 5 % до края на годината

Транспортните горива ще поскъпнат с над 5 % до края на 2018 година заради прогнозираното нарастване на международните цени на петрола. Това е записано в пролетната макроикономическа прогноза, изготвена от Министерство на финансите.

Според документа се очаква годишната инфлация да се ускори до 1,8%, като причината е поскъпването на услугите, което се очаква да се нарасне до 2,5% към края на годината.

От друга страна очакваните по-високи цени на храните в страната ще доведат до поскъпване на услугите в ресторанти, хотели и заведения.

Нехранителните стоки, без енергийните, ще продължат да поевтиняват, но с по-бавен темп.

От Министерство на финансите прогнозират ръстът на БВП да се ускори до 3,9%. Потреблението слабо ще се засили заради увеличението на доходите на домакинствата.

Пролетната прогноза отчита по-благоприятни очаквания за развитието на световната и европейска икономика в сравнение с есенната за 2017г.

Дискусиите са закрити за тази страница