„Топлофикация-Перник“: Парното и топлата вода в Перник са под въпрос

От „Топлофикация-Перник“ разпространиха отворено писмо до властта по повод вчерашното спиране на две от мощностите на централата, съобщиха от ТЕЦ-а.

„Обръщаме се към Парламента на Република България, Министерство на околната среда и водите, Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно регулиране, Община Перник и всички жители на град Перник.

Във връзка с наложената на „Топлофикация Перник“ АД безсрочна принудителна административна мярка от страна на Министерство на околната среда и водите, Ви уведомяваме, че „Топлофикация Перник“ АД в качеството си на производител на електрическа и топлинна енергия не може да гарантира:
• Завършване на одобрената ремонтна програма на Дружеството в определените срокове
• Сигурността на доставките на основното гориво за обезпечаване на предстоящия отоплителен сезон за неопределен период от време

• Доставките на битова гореща вода и топлинна енергия във всички учреждения и в домовете на жителите на гр. Перник
„Топлофикация Перник“ АД не е единственото индустриално предприятие, функциониращо на територията на град Перник.

Считаме, че не е редно да се рискува сигурността на отоплението на град Перник за сметка на невъзможността на Министерство на околната среда и водите да решат възникналите в района проблеми.

„Топлофикация Перник“ АД ще потърси правата си по съдебен ред, включително и срещу институциите, които са отговорни за спирането на работата на съоръженията на Дружество!“, пише още в писмото на „Топлофикация-Перник“.

БГНЕС припомня, че Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Перник издаде принудителна административна мярка за спиране на дейността на парогенератори 4 и 5 на „Топлофикация – Перник“. Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса, в нарушение на издаденото комплексно разрешително на дружеството. Спирането ще бъде извършено, като се преустанови подаването на горива към котлите с цел принудително извеждане от експлоатация. Срокът на действие на мярката е до изпълнение на условията на действащото комплексно разрешително.

Във връзка с разпореждане на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров Министерство на околната среда и водите (МОСВ) предприе незабавни действия за извършване на проверки на място в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „ Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД. Проверките се извършват от командировани служители на Регионални инспекции по околната среда и водите, които са различни от тези, на чиято територия се намират проверяваните дружества.

Дискусиите са закрити за тази страница