Тауър Бридж (Tower Bridge)

Тауър Бридж е комбиниран подвижен и висящ мост в Лондон, в близост до Лондонската кула, откадето идва името му. Мостът е открит през 1894г. по проект на Хорас Джонс и строителството му е отнело 8 години. Грандиозното съоражение е дълго 244м крепящо се на две кули с височина 65м. Дължината от 61м между двете кули е разделена на две подемни крила, които пропускат едрогабаритни плавателни съдове.

С цел да не бъдат възпрепятствани пешеходците, на 44м височина е изграден пешеходен мост, който бързо се превърнал в свърталище на бездомници и джебчии, поради което през 1910г бил затворен. Отново бил отворен едва прес 1982г., превръщайки се в музей и място с изключителна гледка.

Тауър Бридж е не само емблема на Лондон и Великобритания, но е и в челната десетка на най-фотографираните обекти в света.

Коментари

Вашият коментар