Студентска лаборатория „Перспективи за развитие с българска диплома“ организира вицепрезидентът във Варна

С чуждестранни студенти от български произход разговаря вицепрезидентът Илияна Йотова в Икономически университет-Варна. Илияна Йотова организира Студентска лаборатория „Перспективи за развитие с българска диплома“, в която участваха студенти от Икономически университет-Варна, Технически университет-Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Събитието бе първото от поредица срещи, които вицепрезидентът планира със студенти от български произход, учещи във висши учебни заведения в страната по ПМС №103 и ПМС №228. Изборът да учат в България, трудностите, които срещат, и възможностите за реализация бяха основните теми на срещата, която предизвика голям интерес. Поставен беше широк кръг от въпроси – от голямата бюрокрация при записването в университетите до късата зимна ваканция. Голяма част от студентите в първи курс срещат проблеми при плащането на таксите за обучение и получаването на стипендии, тъй като постъпват в университета преди да навършат пълнолетие и това ги изправя пред невъзможността да си открият банкова сметка. Студентите споделиха впечатленията си от високото качество на образование и възможностите, които открива пред тях обучението в България. Повечето от тях виждат професионалната си реализация в нашата страна. Как привличат студенти да учат в България споделиха преподавателите. Те се обърнаха с молба към Министерство на образованието за съдействие за организиране на повече кампании за популяризиране на българските университети в чужбина. Като че ли липсва достатъчна информираност сред българските исторически общности за възможностите за висше образование в България. Около 2000 студенти от български произход се обучават в българските висши учебни заведения по ПМС №103 и ПМС №228. На срещата във Варна вицепрезидентът бе поканила и представител на Министерство на образованието. „Перспективи за развитие с българска диплома“ бе втората от формата Студентска лаборатория, които организира Илияна Йотова. Първата се проведе в края на юни в сградата на президентската институция и бе посветена на края на българското председателство на Съвета на ЕС.

Дискусиите са закрити за тази страница